Tiestön kehitys ja ensimmäinen auto

Tiestön kehitys

Se on ensin ollu semmosta mettäpolkua tämä Ylläsjärven ja Kurtakon välinen tie. Sitten ne on aukashet sitä niin paljon, että siitä on päässy sitten hevosella kulkemhan.

Talven aikana on tietenki ollu semmonen reitti mistä ne on kulkenheet, mutta sen jälkhen, ko mieki alan muistamhan, niin sehän oli niin ku semmonen kärrytie. Siinä oli tuossaki joessa, siinä oli vain semmonen silta ja siitä sitä menthin ei siinä mithän kaitheita ollu, mutta ei niitä paljon tarvinukhan. Kyllä sitä sitten, ko sitä laitethin ja korjathin.

Isäläki oli semmonen kuitti, mitä se oli maksanu, siitä sillan korjauksesta. Se oli sitten sota-ajan jälkhen, ko alethin tekhen niitä rumpuja enemmän ja korjaahman sitä tietä. Ajethin hevosella sitä maata Myllytievastaki.

Kyläläiset ne lähti siihen matkaan ja talkoila hvyin pitkästi tehtiin ja kustannukset jaethin tasan talojen kesken. Kyllä siitä ennen sotiaki joku kävi kuorma-autola, mutta kyllä se aika röykkynen oli vielä silloin, mutta kyllä siitä justiin läpi tuli. Pauli Ylläsjärvi (1932-2013)


Ensimmäinen auto

Ensmäinen auto, jonka olen nähny, oli ko tässä oli se Saastamoisen suuri savotta, tässä Jauhojärven ympäristössä.

Tuossa Raappanassa asuit, ja tässä oli parhaala kertaa niitä pöllintekijöitä semmonen kolmesattaa ja taisi olla vähän ylikki. Kaikki riihet oli miehitetty ja joka talossa niitä asu.

Saastamoinen, ko se piti kauppaa tuossa Raappanassa, niin se toi niitä tavaroita aina Rovaniemeltä kuorma-autola.

Henkilöauto, ensmäinen jonka mie muistan, ko täälähän oli semmosia kaikenlaisia kulkusmiehiä, niin tuli poliisit käyhmän. Poliisiauto tuli ja niin ajo tuohon Raappanan pihale tulehman, ja siinä oli kolme poliisia. Yks oli Kittilän poliisi ja kaks sitten liikkuvan poliisin miehiä. Hait tietenki niitä sakkolaisia. No ne sait aina vihiä tuone kankhaile. Sielä oli yötä päivää korttijengit ja vasitut miehet, jotka joppasit Rovaniemeltä viinaa. Se oli silloin semmosta hommaa

Sitten kaks poikasta syyspimeällä pistit puukola rikki siitä poliisiautosta kaks rengasta. Eihän ne tietenkhän tiehneet ne poliisit mithän koko tapauksesta. Niin ne lähti ajahman ja huomasit, että mitäs tämä on, renkhaat on tyhjät. Ei siinä muuta, ko täyty alkaa korjaahman vain.

Mie en muista mikä sen auton merkki oli, mutta se oli semmonen Volvonmallinen, että siinä oli pitkä keula ja sitten semmonen koppi henkilöitä varten. Mehän poikaset pyörimä ko herhiläiset sen ympärillä, ja mielenkiinola tutkithin tietenki. Se oli vuosi 1937, ko mie sen ensmäsen auton näin. Aulis Jauhojärvi (s.1929)